Democratische scholen
Democratische scholen in Nederland

Wat zijn democratische scholen?

“Democratische scholen” kenmerken zich door een beslissingsmodel die kinderen invloed geeft in hun omgeving en in hun eigen leren. Kenmerken van een democratische school zijn 1) Stemrecht voor kinderen en 2) Zelfbeschikking. De interne organisatie, de pedagogische visie en het didactisch handelen kan van school tot school verschillen. Scholen op deze website hebben zichzelf aangemeld. Het doel van deze website is om de vindbaarheid van democratische scholen of start-ups te vergroten.

Informatie

Waarom een democratische school?

De wereld is in beweging, samenlevingen zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Diverse technologische ontwikkelingen hebben onze manier van leven radicaal veranderd en van de wereld een dorp gemaakt.

In de kenniseconomie die Nederland is, leiden we onze leerlingen op dit moment op om in de toekomst te functioneren in de maatschappij. Een uitdagende taak, want hoe ziet hun toekomst er eigenlijk uit? 80% van de leerlingen die nu primair onderwijs genieten, zullen later banen hebben die we nu nog niet eens kennen!

Deze tijd vraagt daarom om gemotiveerde mensen die helder kunnen communiceren, goed kunnen samenwerken en weten hoe kennis te vergaren en vervolgens te gebruiken in de maatschappij. Innoveren kost doorzettingsvermogen en strijd. Een strijd die je alleen maar kunt leveren als je geheel in jezelf gelooft en overtuigd bent van je kwaliteiten en drijfveren. Het gaat over kennis, gekoppeld aan zelfkennis. Zelfkennis krijg je door ruimte te krijgen om dat te ontdekken.

De situatie binnen de democratische scholen heeft veel overeenkomsten met het dagelijks leven in de maatschappij: een groep van verschillende mensen van verschillende leeftijden en met verschillende interesses beweegt door elkaar. Door de manier van leren/leven met elkaar voelen kinderen zich gewaardeerd om wie ze zijn, leren ze wat ze zelf belangrijk vinden en hoe ze met problemen om moeten gaan. Het zijn krachtige mensen die zelfvertrouwen hebben en initiatief durven nemen.

Iedere school is anders. Iedere school bouwt zijn eigen cultuur op basis van een eigen visie op de organisatie van de schoolgemeenschap. Hieronder vindt je een lijst van democratische scholen. Je kunt je op de individuele websites van de verschillende scholen verder verdiepen.

Waar vind ik een democratische school?

Bezig met laden van kaart...

Bezig met laden


Internationaal netwerk:

eudec-image (1)
European Democratic Education Community